มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณกนกกานต์ ชัยนัศน์ 

คุณกนกกานต์ ชัยนัศน์  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ