มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัว คุณพีรวัส ควรเอี่ยม และเพื่อน

ครอบครัว คุณพีรวัส ควรเอี่ยม และเพื่อน มอบใส้กรองน้ำ 2 ชุด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ