มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องแพรว

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ครอบครัวน้องแพรว เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิด ให้กับผู้ปกครองและเพื่อนๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ