มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

น้องแพรวและน้องเพชร

ครอบครัวน้องแพรวและน้องเพชร เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกินให้กับผู้ปกครองและเพื่อนๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ