มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องเวหา

ครอบครัวน้องเวหา เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและเพื่อนๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ