มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องเมษา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  ครอบครัวน้องเมษา เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ