มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องเซน

ครอบครัวน้องเซนมอบผลไม้ และนม ให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ