มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องเก้า

ครอบครัวน้องเก้าเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครอง และเพื่อนๆ พี่ๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันคล้ายวัน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ