มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องอลิส

ครอบครัวน้องอลิส เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิด ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ