มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องหนูดี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ครอบครัวน้องหนูดี เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ