มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องภูมิ

ครอบครัวน้องภูมิเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และพี่ๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันคล้ายวันเกิด ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ