มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องปลื้ม

ครอบครัวน้องปลื้มเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและเพื่อนๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ขอบคุณมากครับ

IMG_3816 IMG_3817 IMG_3818 IMG_3820 IMG_3821 IMG_3825 IMG_3828


ย้อนกลับ