มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องน้ำ

ครอบครัวน้องน้ำ เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 15 ปี ให้กับผู้ปกครองและเพื่อนๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ