มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องนะโม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ครอบครัวน้องนะโม เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า ให้กับผู้ปกครองและเพื่อนๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ