มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องถิง ถิง

ครอบครัวน้องถิง ถิง เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดคบ 10 ขวบ ผู้ปกครองและเพื่อนๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ