มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวน้องณนน และน้องเจเจ

ครอบครัวน้องณนนและน้องเจเจ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

IMG_1905 IMG_1906 IMG_1909 IMG_1914


ย้อนกลับ