มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครอบครัวคุณจิรัฐชัย ชยุติ (เตชินท์)

ครอบครัวคุณจิรัฐชัย ชยุติ (เตชินท์) เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆและมอบสิ่งของให้กับน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ