มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คณะครู,นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์

คณะครู,นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์ มอบสิ่งของพร้อมเงิน 1,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ