มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การแข่งขันเทควันโดการกุศลฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมงาน การแข่งขันเทควันโดการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดการแข่งขันโดย src taekwondo sriracha (ศรีราชาเทควันโด) เพื่อมอบรายได้สวนหนึ่ง สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ณ SEACON BANGKAE

DSCN1596 DSCN1603 DSCN1604 DSCN1618

 


ย้อนกลับ