มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กศน.วัดสุ่น

นักเรียน จากกศน.วัดสุ่น มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ