มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่ม EMPHASIS

กลุ่ม EMPHASIS มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 


ย้อนกลับ