มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่ม 62 มงคลทรัพย์

กลุ่ม 62 มงคลทรัพย์ ได้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 300 แพค และเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ