มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่มเพื่อนวัยละอ่อน ศบอ.

กลุ่มเพื่อนวัยละอ่อน ศบอ. มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ