มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่มกิฟฟารีน Thursday Fever

กลุ่มกิฟฟารีน Thursday Fever มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ