มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กฤษฎิพร นวลมณี และเพื่อนๆ

กฤษฎิพร นวลมณี และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไปขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ