บริจาคเพื่อน้อง

ข้อมูลทั่วไป

รอ

รอ

รายละเอียดติดต่อ

รอ

รอ

รอ

กรุณาให้ข้อมูลติดต่ออย่างน้อย 1 ช่องทางที่สะดวก

ข้อมูลการบริจาค

ปฏิทิน (รูปแบบ YYYY-MM-DD)

ช่องทางการบริจาค
ช่องทางสาขาประเภทบัญชีเลขที่บัญชี
ลาดพร้าว 44สะสมทรัพย์ 203-0-18163-6
สยามสแควร์ออมทรัพย์052-1-16511 -3
สยามสแควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
รพ. เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4ออมทรัพย์108-2-00622-2
สยามสแควร์ออมทรัพย์772-160-008-8
ยุติธรรมเผื่อเรียก051-0901-7295-1
สยามสแควร์ออมทรัพย์038-2- 61551-3
สยามแสควร์ออมทรัพย์038-4-43150-9
ลาดพร้าว ซอย 59ออมทรัพย์010-433969-4
สยามสแควร์ออมทรัพย์038-456005-7
---
---
---

รอ

หมายเหตุ: ในกรณีที่โอนผ่านธานาคารโปรดส่งใบนำฝากธนาคารผ่านโทรสาร หรือไปรษณีย์ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ โดยละเอียด มายังมูลนิธิฯ เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วในการ จัดส่งใบเสร็จ

คำถามกันสแปม

รอ