มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการสะพานสายรุ้ง

เป็นโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดีในสังคมสามารถสนับสนุนทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับความพิการเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง ทั้งยังเป็นสื่อเชื่อมโยงความรักความสัมพันธ์ ระหว่างคนพิการกับทุกๆ คนในสังคม โดยประสานกับ โครงการสื่อสู่สังคม เพื่อนำหนังสือไปยังห้องสมุด หน่วยงาน ผู้ปกครองเด็กพิการ ผู้สนใจ

ร่วมสนับสนุนโครงการสะพานสายรุ้งได้ โดยหากท่ามสนับสนุนทุนในการจัดพิมพ์ จำนวนเงิน 50,000 บาท ขึ้นไป ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจะพิมพ์ชื่อ องค์กร ของท่านลงในหนังสือ หรือ คู่มือ ที่จัดพิมพ์จากกองทุนสะพานสายรุ้ง ในทุกๆ เล่มตลอดไป

img027 img025 img024 img023 img022 img021 img020 img019

ช่องทางการบริจาคเงินโครงการสะพานสายรุ้ง

 • เงินสด
 • เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”
 • ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” สั่งจ่าย ณ ปท.ลาดพร้าว 10310
 • โอนผ่านธนาคารชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”
  • ธ. กรุงเทพ ลาดพร้าว 44 สะสมทรัพย์ 203-0-18163-6
  • ธ.ธนชาต ย่อย ร.พ. เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
  • ธ.กสิกรไทย สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
  • ธ.กรุงไทย สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511-3
  • ธ.ยูโอบี สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 072-2-03208-3
  • ธ.ออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1

ย้อนกลับ