มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการ

โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการเด็กพิการนอกจากต้องการการฟื้นฟูและพัฒนาทางการแพทย์แล้ว อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าต่อสมองและร่างกายก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักสดที่ปลูกแบบเกษตรกรรมอินทรียิ่งมีคุณค่าต่อสมองของเด็กพิการมากยิ่งขึ้น มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจึงจัดทำ โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการ เพื่อปลูกผักอินทรี ให้กับเด็กพิการเพื่อความปลอดภัยและเกิดประโยชน์แก่เด็กพิการที่มารับบริการที่มูลนิธิ ร่วมทั้งเด็กและผู้สูงอายุในชุมชนและรอบๆ มูลนิธิ นอกจากนี้เด็กพิการยังมีส่วนร่วมในการปลูกผัก และเห็นผักงอกงาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเด็กไปในตัว

โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการ

โครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการจะทำเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้โครงการนี้สามารถยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ภายใน 2 ปี มูลนิธิจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนทุน ทุนละ 100 บาท จำนวน 5, 000 ทุน ในการดำเนินการ โดยจะปลูกผักบนดาดฟ้าของมูลนิธิฯและบริเวณสวนบำบัดของมูลนิธิฯ ผักที่เก็บเกี่ยวได้จะนำมาจำหน่ายให้ครอบครัวเด็กพิการและชุมชนในราคาต้นทุนบวกกำไรเพียงเล็กน้อยเพื่อให้โครงการนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ โครงการยังมีกิจกรรมอบรมพ่อแม่เด็กพิการในการปลูกผัก การนำผักมาทำอาหารอร่อยๆ และมีประโยชน์ให้เด็กพิการ เป็นต้น

สนับสนุนโครงการสวนผักเพื่อเด็กพิการ

สนับสนุนผ่านบัญชีชื่อ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ “ธ.ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 038-2-61551-3
Fanpage : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงทพฯ 10310
โทร.02-539-2916,02-539-9958 แฟกซ์ 02-539-9706


ย้อนกลับ