ผู้ใหญ่ใจดี หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 89/0 17/10/2557
 2. 2ร้านตัดผม ชลาชล 70/0 17/10/2557
 3. 3Mr.Dave-Mrs.Lee Willis 66/0 17/10/2557
 4. 4บริษัทฟรีสแลนด์ค้มพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด 69/0 17/10/2557
 5. 5คุณสุวัฒนา จันทาคำ 58/0 17/10/2557

ทั่วไป

 1. 1คุณวิมลภักดิ์ คณินอนุเสถียร 50/0 17/10/2557
 2. 2เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 61/0 17/10/2557
 3. 3คุณรุจิกร บำรุงธรรม และครอบครัว 72/0 10/10/2557
 4. 4คุณปารมี และน้องชาย 70/0 10/10/2557
 5. 5ครอบครัวน้องปลื้ม เลี้ยงอาหารกลางวัน 74/0 10/10/2557
 6. 6ร้าน Super ซุปเปอร์ มอบอาหารว่าง 74/0 10/10/2557
 7. 7สหทัยมูลนิธิ ที่มอบนมผงสำหรับเด็กฯ 80/0 29/09/2557
 8. 8บริษัท hmcโพลิเมอร์ จํากัด 93/0 29/09/2557
 9. 9พนักงานจาก A car magazine 172/0 11/09/2557
 10. 10คณะ แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ 166/0 11/09/2557
 11. 11คุณยุวดี เฟื่องฟุ้ง และครอบครัว 143/0 1/09/2557
 12. 12คุณรัตติยา พรหมพิทักษ์ และเพื่อนๆ 138/0 1/09/2557
 13. 13คุณณัฐณิชาร์ ตันติยาพงศ์ 147/0 1/09/2557
 14. 14นักเรีนยชั้น ม. 6 โรงเรียนบดินทร 3 143/0 1/09/2557
 15. 15คุณปิยาภัสร์ พรลี้เจริญ 122/0 1/09/2557