ผู้ใหญ่ใจดี หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1คุณสุภัตรา คำชัย และคณะ มอบสิ่งของ 53/0 4/04/2557
 2. 2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 63/0 2/04/2557
 3. 3คุณอนุชา เทิงวิเศษ และครอบครัว 46/0 2/04/2557
 4. 4นักศึกษามหาวิทยาลัย ABAC 41/0 2/04/2557
 5. 5นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 38/0 2/04/2557

ทั่วไป

 1. 1คุณศุภวัฒน์ จันทร์มี, ครอบครัว 39/0 2/04/2557
 2. 2ร้านอาหารบูลเฮาท์ เลี้ยงอาหารกลางวัน 316/0 13/12/2556
 3. 3บริษัท แพลนเนท ทีแอนด์เอส จำกัด 284/0 13/12/2556
 4. 4คุณอรอนงศ มะลิวัลย์ เลี้ยงอาหารกลางวัน 301/0 13/12/2556
 5. 5คุณกรรณิการ์ แสงมาตย์ เลี้ยงอาหาร กลางวัน 252/0 13/12/2556
 6. 6โรงแรมพูลแมนกรุงเทพ จี 315/0 4/12/2556
 7. 7บริษัทแพลนเนท พีแอนศเอส จำกัด 278/0 4/12/2556
 8. 8บริษัท ฟาร์เมอรส์ มาร์เก็ต (ประเทศไทย จำกัด) 273/0 4/12/2556
 9. 9บริษัท โฮม1999 จำกัด 301/0 4/12/2556
 10. 10คุณนิรมล สุวรรณศักดิ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน 296/0 4/12/2556
 11. 11คุณณัฐวดี อิมม้าและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน 239/0 4/12/2556
 12. 12บริษัทช่อคโกแลต กรุป 252/0 4/12/2556
 13. 13บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จํากัด 277/0 4/12/2556
 14. 14บริษัท SCG 272/0 4/12/2556
 15. 15คุณศิริกานต์ เพชรกอ เลี้ยงอาหารกลาง 265/0 4/12/2556