ผู้ใหญ่ใจดี หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 58/0 17/10/2557
 2. 2ร้านตัดผม ชลาชล 50/0 17/10/2557
 3. 3Mr.Dave-Mrs.Lee Willis 47/0 17/10/2557
 4. 4บริษัทฟรีสแลนด์ค้มพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด 52/0 17/10/2557
 5. 5คุณสุวัฒนา จันทาคำ 46/0 17/10/2557

ทั่วไป

 1. 1คุณวิมลภักดิ์ คณินอนุเสถียร 36/0 17/10/2557
 2. 2เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44/0 17/10/2557
 3. 3คุณรุจิกร บำรุงธรรม และครอบครัว 68/0 10/10/2557
 4. 4คุณปารมี และน้องชาย 66/0 10/10/2557
 5. 5ครอบครัวน้องปลื้ม เลี้ยงอาหารกลางวัน 68/0 10/10/2557
 6. 6ร้าน Super ซุปเปอร์ มอบอาหารว่าง 67/0 10/10/2557
 7. 7สหทัยมูลนิธิ ที่มอบนมผงสำหรับเด็กฯ 76/0 29/09/2557
 8. 8บริษัท hmcโพลิเมอร์ จํากัด 86/0 29/09/2557
 9. 9พนักงานจาก A car magazine 151/0 11/09/2557
 10. 10คณะ แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ 145/0 11/09/2557
 11. 11คุณยุวดี เฟื่องฟุ้ง และครอบครัว 132/0 1/09/2557
 12. 12คุณรัตติยา พรหมพิทักษ์ และเพื่อนๆ 123/0 1/09/2557
 13. 13คุณณัฐณิชาร์ ตันติยาพงศ์ 132/0 1/09/2557
 14. 14นักเรีนยชั้น ม. 6 โรงเรียนบดินทร 3 127/0 1/09/2557
 15. 15คุณปิยาภัสร์ พรลี้เจริญ 112/0 1/09/2557