ผู้ใหญ่ใจดี หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1คณะครูนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 2/0 27/05/2558
 2. 2ครอบครัวน้องกานต์ 1/0 27/05/2558
 3. 3คุณมยุรฉัตร สุริยรักษ์ และเพื่อนๆ 2/0 27/05/2558
 4. 4คุณสุขกฤศ สุขเกษม และเพื่อนๆ 2/0 27/05/2558
 5. 5คุณอ๊อด ตลาดสะพานสอง 3/0 27/05/2558

ทั่วไป

 1. 1นิสิตหอขจีนุช-พุทธธาต บริจาคสิ่งของ 2/0 27/05/2558
 2. 2บริษัทจีเอ็มเอสอินเทอร์เนียร์ จำกัด 3/0 27/05/2558
 3. 3คุณกันยารัตน์และเพื่อนๆ 132/0 27/04/2558
 4. 4คุณพชร จารุทัสนางกูร 124/0 27/04/2558
 5. 5คุณภัควรินทร์-คุณปัณณวิชญ วงค์ศิระวิทย์ และครอบครัว 100/0 27/04/2558
 6. 6คุณศิริยา อบแก้ว 110/0 27/04/2558
 7. 7ตัวแทนจากดิสนีย์ไทยแลนด์ 116/0 27/04/2558
 8. 8บริษัท แอดลิบ สตูดิโอ จำกัด 122/0 27/04/2558
 9. 9คุณอารยา แก้วโมราเจริญและเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน 198/0 19/03/2558
 10. 10คุณอารยา แก้วโมธาเจริญ 204/0 19/03/2558
 11. 11คุณปูเป้ และเพื่อนๆ 194/0 19/03/2558
 12. 12คุณปิยาภร์ เทษนอกและครอบครัว 170/0 19/03/2558
 13. 13คุณปิยะพร บัวอาจ และเพื่อนๆ 173/0 19/03/2558
 14. 14คุณนฎา สุขประเสริฐ และเพื่อนๆ 182/0 19/03/2558
 15. 15คุณณัฐวรา ชื่นวงค์นาม และเพื่อนๆ 173/0 19/03/2558