ผู้ใหญ่ใจดี หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 104/0 27/11/2557
 2. 2คุณหยาดพิรุณ มหาพรม และเพื่อนๆ 88/0 27/11/2557
 3. 3คุณยุวดี เฟื่องฟุ้ง และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน 71/0 27/11/2557
 4. 4คุณเรวัต โฉมศรี และคุณอรวรรณ โฉมศรี บริจาคข้าวกล้องหอมปทุมอินทรีย์ 76/0 27/11/2557
 5. 5นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 133/0 12/11/2557

ทั่วไป

 1. 1ร้านสมุนไพรภาวนา 114/0 12/11/2557
 2. 2คุณนงนุช เจริญถิ่น และเพื่อน 124/0 12/11/2557
 3. 3ครอบครัวน้องเก้า 86/0 12/11/2557
 4. 4วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล 136/0 5/11/2557
 5. 5คุณอ๊อด (ตลาดสะพานสอง) 126/0 5/11/2557
 6. 6บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จํากัด 133/0 5/11/2557
 7. 7น้องการ์ตูน และครอบครัว (อนุสาวรีย์ชัย) 127/0 5/11/2557
 8. 8คุณรัศมี มุ่งมาตร 105/0 5/11/2557
 9. 9พี่โอ๊ต พี่เจน บริจาคสิ่งของฯ 100/0 5/11/2557
 10. 10วงหนุมานนักร้องญี่ปุ่น 104/0 5/11/2557
 11. 11บริษัท โอซีซี จำกัด 62/0 5/11/2557
 12. 12คุณรุจิกร บำรุงธรรม 61/0 5/11/2557
 13. 13บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 182/0 17/10/2557
 14. 14ร้านตัดผม ชลาชล 131/0 17/10/2557
 15. 15Mr.Dave-Mrs.Lee Willis 117/0 17/10/2557