ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1ออกบูธมหกรรมอาหาร และสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2 60/0 26/06/2558
 2. 2ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 87/0 3/06/2558
 3. 3ตลาดเดินได้ 82/0 24/04/2558
 4. 4ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดเดิดได้ 142/0 26/03/2558
 5. 5เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ 196/0 13/03/2558

ทั่วไป

 1. 1 รายการ Morning Story 120/0 2/02/2558
 2. 2ประชาสัมพันธ์ งานของขวัญส่งสุขสู่ ครอบครัวเด็กพิการ 208/0 14/01/2558
 3. 3โครงการ "เสื้อนี้พี่ให้น้อง" 634/0 9/12/2557
 4. 4ตลาดเดินได้ 387/0 19/02/2557
 5. 5ของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ 663/0 17/01/2557
 6. 6Gifts for life เพ้นท์เสื้อเพื่อน้อง 610/0 11/12/2556
 7. 7ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ตลาดเดินได้ ” Shop Show Share 399/0 9/12/2556
 8. 8ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 456/0 11/11/2556
 9. 9มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 658/0 26/06/2556
 10. 10เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านร่างกาย และ การเคลื่อนไหว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการ 511/0 21/05/2556
 11. 11กทม. เปิดให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) เริ่ม 5 ธันวานี้ 1129/0 13/11/2555
 12. 12ประชาสัมพันธ์การอบรม 847/0 18/09/2555
 13. 13ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 1155/0 13/06/2555
 14. 14ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์ 999/0 24/03/2555
 15. 15ทานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 1012/0 22/03/2555