ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1ตลาดเดินได้ 19/0 24/04/2558
 2. 2ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดเดิดได้ 66/0 26/03/2558
 3. 3เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ 103/0 13/03/2558
 4. 4 รายการ Morning Story 62/0 2/02/2558
 5. 5ประชาสัมพันธ์ งานของขวัญส่งสุขสู่ ครอบครัวเด็กพิการ 146/0 14/01/2558

ทั่วไป

 1. 1โครงการ "เสื้อนี้พี่ให้น้อง" 511/0 9/12/2557
 2. 2ตลาดเดินได้ 332/0 19/02/2557
 3. 3ของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ 597/0 17/01/2557
 4. 4Gifts for life เพ้นท์เสื้อเพื่อน้อง 516/0 11/12/2556
 5. 5ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ตลาดเดินได้ ” Shop Show Share 332/0 9/12/2556
 6. 6ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 386/0 11/11/2556
 7. 7มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 551/0 26/06/2556
 8. 8เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านร่างกาย และ การเคลื่อนไหว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการ 442/0 21/05/2556
 9. 9กทม. เปิดให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) เริ่ม 5 ธันวานี้ 1058/0 13/11/2555
 10. 10ประชาสัมพันธ์การอบรม 782/0 18/09/2555
 11. 11ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 1072/0 13/06/2555
 12. 12ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์ 929/0 24/03/2555
 13. 13ทานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 936/0 22/03/2555