ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1ประชาสัมพันธ์ งานของขวัญส่งสุขสู่ ครอบครัวเด็กพิการ 58/0 14/01/2558
 2. 2โครงการ "เสื้อนี้พี่ให้น้อง" 405/0 9/12/2557
 3. 3ตลาดเดินได้ 277/0 19/02/2557
 4. 4ของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ 547/0 17/01/2557
 5. 5Gifts for life เพ้นท์เสื้อเพื่อน้อง 445/0 11/12/2556

ทั่วไป

 1. 1ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ตลาดเดินได้ ” Shop Show Share 285/0 9/12/2556
 2. 2ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 348/0 11/11/2556
 3. 3มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 489/0 26/06/2556
 4. 4เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านร่างกาย และ การเคลื่อนไหว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการ 397/0 21/05/2556
 5. 5กทม. เปิดให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) เริ่ม 5 ธันวานี้ 991/0 13/11/2555
 6. 6ประชาสัมพันธ์การอบรม 724/0 18/09/2555
 7. 7ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 1007/0 13/06/2555
 8. 8ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์ 888/0 24/03/2555
 9. 9ทานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 888/0 22/03/2555