ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1ตลาดเดินได้ 95/0 19/02/2557
 2. 2ของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ 350/0 17/01/2557
 3. 3Gifts for life เพ้นท์เสื้อเพื่อน้อง 218/0 11/12/2556
 4. 4ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ตลาดเดินได้ ” Shop Show Share 133/0 9/12/2556
 5. 5ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 194/0 11/11/2556

ทั่วไป

 1. 1มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 335/0 26/06/2556
 2. 2เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านร่างกาย และ การเคลื่อนไหว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการ 260/0 21/05/2556
 3. 3กทม. เปิดให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) เริ่ม 5 ธันวานี้ 776/0 13/11/2555
 4. 4ประชาสัมพันธ์การอบรม 540/0 18/09/2555
 5. 5ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 812/0 13/06/2555
 6. 6ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์ 736/0 24/03/2555
 7. 7ทานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 722/0 22/03/2555