ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดเดิดได้ 11/0 26/03/2558
 2. 2เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ 54/0 13/03/2558
 3. 3 รายการ Morning Story 39/0 2/02/2558
 4. 4ประชาสัมพันธ์ งานของขวัญส่งสุขสู่ ครอบครัวเด็กพิการ 114/0 14/01/2558
 5. 5โครงการ "เสื้อนี้พี่ให้น้อง" 471/0 9/12/2557

ทั่วไป

 1. 1ตลาดเดินได้ 316/0 19/02/2557
 2. 2ของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ 584/0 17/01/2557
 3. 3Gifts for life เพ้นท์เสื้อเพื่อน้อง 489/0 11/12/2556
 4. 4ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ตลาดเดินได้ ” Shop Show Share 319/0 9/12/2556
 5. 5ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 375/0 11/11/2556
 6. 6มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 522/0 26/06/2556
 7. 7เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านร่างกาย และ การเคลื่อนไหว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการ 424/0 21/05/2556
 8. 8กทม. เปิดให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) เริ่ม 5 ธันวานี้ 1044/0 13/11/2555
 9. 9ประชาสัมพันธ์การอบรม 765/0 18/09/2555
 10. 10ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 1050/0 13/06/2555
 11. 11ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์ 919/0 24/03/2555
 12. 12ทานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 923/0 22/03/2555