ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1 รายการ Morning Story 18/0 2/02/2558
 2. 2ประชาสัมพันธ์ งานของขวัญส่งสุขสู่ ครอบครัวเด็กพิการ 82/0 14/01/2558
 3. 3โครงการ "เสื้อนี้พี่ให้น้อง" 433/0 9/12/2557
 4. 4ตลาดเดินได้ 293/0 19/02/2557
 5. 5ของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ 564/0 17/01/2557

ทั่วไป

 1. 1Gifts for life เพ้นท์เสื้อเพื่อน้อง 466/0 11/12/2556
 2. 2ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ตลาดเดินได้ ” Shop Show Share 298/0 9/12/2556
 3. 3ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 360/0 11/11/2556
 4. 4มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 502/0 26/06/2556
 5. 5เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านร่างกาย และ การเคลื่อนไหว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการ 406/0 21/05/2556
 6. 6กทม. เปิดให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) เริ่ม 5 ธันวานี้ 1016/0 13/11/2555
 7. 7ประชาสัมพันธ์การอบรม 738/0 18/09/2555
 8. 8ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 1026/0 13/06/2555
 9. 9ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์ 900/0 24/03/2555
 10. 10ทานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 905/0 22/03/2555