ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1โครงการ "เสื้อนี้พี่ให้น้อง" 219/0 10/10/2557
 2. 2ตลาดเดินได้ 228/0 19/02/2557
 3. 3ของขวัญส่งสุข…สู่ครอบครัวเด็กพิการ 514/0 17/01/2557
 4. 4Gifts for life เพ้นท์เสื้อเพื่อน้อง 405/0 11/12/2556
 5. 5ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ตลาดเดินได้ ” Shop Show Share 253/0 9/12/2556

ทั่วไป

 1. 1ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 317/0 11/11/2556
 2. 2มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 460/0 26/06/2556
 3. 3เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านร่างกาย และ การเคลื่อนไหว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการ 371/0 21/05/2556
 4. 4กทม. เปิดให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) เริ่ม 5 ธันวานี้ 950/0 13/11/2555
 5. 5ประชาสัมพันธ์การอบรม 687/0 18/09/2555
 6. 6ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 958/0 13/06/2555
 7. 7ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์ 861/0 24/03/2555
 8. 8ทานผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน 854/0 22/03/2555