ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1พบสื่อ เรื่องเล่าเช้านี้ 19/0 24/10/2557
 2. 2อบรมการนวดไทยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 55/0 21/10/2557
 3. 3ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำร่างรูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการจัดขึ้น” 116/0 3/10/2557
 4. 4ถ่ายทำรายการแรงบันดาลใจ แห่งความหวัง 113/0 3/10/2557
 5. 5"มูซา" เด็กพิการในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 107/0 2/10/2557

ทั่วไป

 1. 1คลินิคหอยทาก ปูลม รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 94/0 1/10/2557
 2. 2โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน 108/0 29/09/2557
 3. 3ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 197/0 11/09/2557
 4. 4 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 219/0 8/09/2557
 5. 5เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 218/0 8/09/2557
 6. 6“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 193/0 28/08/2557
 7. 7โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 206/0 26/08/2557
 8. 8“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 337/0 7/08/2557
 9. 9อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 290/0 7/08/2557
 10. 10งานเวทีประชาคม 298/0 7/08/2557
 11. 11อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 312/0 6/08/2557
 12. 12มหกรรมอาหารและสุขภาพถีไท ครั้งที่ 1 288/0 6/08/2557
 13. 13สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 221/0 6/08/2557
 14. 14การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) 280/0 22/07/2557
 15. 15โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 353/0 9/07/2557