ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 78/0 11/09/2557
 2. 2 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 92/0 8/09/2557
 3. 3เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 87/0 8/09/2557
 4. 4“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 94/0 28/08/2557
 5. 5โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 97/0 26/08/2557

ทั่วไป

 1. 1“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 199/0 7/08/2557
 2. 2อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 182/0 7/08/2557
 3. 3งานเวทีประชาคม 186/0 7/08/2557
 4. 4อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 204/0 6/08/2557
 5. 5มหกรรมอาหารและสุขภาพถีไท ครั้งที่ 1 175/0 6/08/2557
 6. 6สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 148/0 6/08/2557
 7. 7การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) 200/0 22/07/2557
 8. 8โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 274/0 9/07/2557
 9. 9ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 3 (ผู้ใหญ่เดินได้ เด็กก็เดินได้) 281/0 4/07/2557
 10. 10สภาน้ำหวาน รูปแบบสุนทรียสนทนา 260/0 2/07/2557
 11. 11การอบรม หัวข้อ ความเสมอภาคคนพิการ (Disability Equality Training) 231/0 2/07/2557
 12. 12อบรม เรื่อง "การประคบสมุนไพร" 256/0 2/07/2557
 13. 13การอบรมนวดไทย (พื้นฐาน) 299/0 2/07/2557
 14. 14อบรม "หลักสูตรพ่อแม่มือใหม่" ให้กับครอบครัวเด็กพิการ 273/0 2/07/2557
 15. 15เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ที่อำเภอท่าศาลาฯ 213/0 1/07/2557