ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 46/0 12/11/2557
 2. 2พบสื่อ เรื่องเล่าเช้านี้ 86/0 24/10/2557
 3. 3อบรมการนวดไทยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 100/0 21/10/2557
 4. 4ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำร่างรูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการจัดขึ้น” 192/0 3/10/2557
 5. 5ถ่ายทำรายการแรงบันดาลใจ แห่งความหวัง 176/0 3/10/2557

ทั่วไป

 1. 1"มูซา" เด็กพิการในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 168/0 2/10/2557
 2. 2คลินิคหอยทาก ปูลม รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 145/0 1/10/2557
 3. 3โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน 166/0 29/09/2557
 4. 4ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 268/0 11/09/2557
 5. 5 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 297/0 8/09/2557
 6. 6เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 308/0 8/09/2557
 7. 7“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 262/0 28/08/2557
 8. 8โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 273/0 26/08/2557
 9. 9“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 414/0 7/08/2557
 10. 10อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 346/0 7/08/2557
 11. 11งานเวทีประชาคม 354/0 7/08/2557
 12. 12อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 361/0 6/08/2557
 13. 13มหกรรมอาหารและสุขภาพถีไท ครั้งที่ 1 358/0 6/08/2557
 14. 14สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 284/0 6/08/2557
 15. 15การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) 332/0 22/07/2557