ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1อบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) จ.นครศรีธรรมราช 146/0 2/04/2557
 2. 2โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 211/0 2/04/2557
 3. 3กิจกรรมตลาดเดินได้ 61/0 2/04/2557
 4. 4คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก 28/0 2/04/2557
 5. 5งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 54/0 2/04/2557

ทั่วไป

 1. 1อบรมการจัดทำ แผนการจัดการศึกษา-ฟื้นฟูเฉพาะบุคคล 212/0 25/03/2557
 2. 2กิจกรรมสร้างกำลังใจและการใช้รถเข็น 140/0 17/03/2557
 3. 3โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 148/0 7/03/2557
 4. 4กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 153/0 7/03/2557
 5. 5ตลาดเดินได้ 151/0 6/03/2557
 6. 6กิจกรรมของขวัญส่งสุขสู่...ครอบครัวเด็กพิการ 189/0 6/03/2557
 7. 7วันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556 160/0 4/03/2557
 8. 8ประชุมเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กพิการ 160/0 4/03/2557
 9. 9แนะรัฐจัด ‘เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร’ สวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก แก้สังคมเหลื่อมล้ำ 240/0 10/02/2557
 10. 10ค่ายฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2556 330/0 13/01/2557
 11. 11Thailand Bestbuys ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 277/0 11/01/2557
 12. 12icap thailand 388/0 11/01/2557
 13. 13เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ ThaiPBS 310/0 11/01/2557
 14. 14HAPPY NEW YEAR 2014 304/0 2/01/2557
 15. 15มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก 351/0 13/12/2556