ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1อบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) จ.นครศรีธรรมราช 133/0 2/04/2557
 2. 2โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 202/0 2/04/2557
 3. 3กิจกรรมตลาดเดินได้ 53/0 2/04/2557
 4. 4คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก 20/0 2/04/2557
 5. 5งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 45/0 2/04/2557

ทั่วไป

 1. 1อบรมการจัดทำ แผนการจัดการศึกษา-ฟื้นฟูเฉพาะบุคคล 203/0 25/03/2557
 2. 2กิจกรรมสร้างกำลังใจและการใช้รถเข็น 131/0 17/03/2557
 3. 3โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 140/0 7/03/2557
 4. 4กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 148/0 7/03/2557
 5. 5ตลาดเดินได้ 146/0 6/03/2557
 6. 6กิจกรรมของขวัญส่งสุขสู่...ครอบครัวเด็กพิการ 183/0 6/03/2557
 7. 7วันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556 156/0 4/03/2557
 8. 8ประชุมเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กพิการ 151/0 4/03/2557
 9. 9แนะรัฐจัด ‘เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร’ สวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก แก้สังคมเหลื่อมล้ำ 232/0 10/02/2557
 10. 10ค่ายฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2556 324/0 13/01/2557
 11. 11Thailand Bestbuys ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 270/0 11/01/2557
 12. 12icap thailand 380/0 11/01/2557
 13. 13เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ ThaiPBS 302/0 11/01/2557
 14. 14HAPPY NEW YEAR 2014 300/0 2/01/2557
 15. 15มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก 350/0 13/12/2556