ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการฯ 76/0 9/01/2558
 2. 2ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำร่างรูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการจัดขึ้น” 365/0 9/12/2557
 3. 3เรียนรู้สู่โลกกว้าง อบต.เสาธง จ.นครศรีธรรมราช 201/0 9/12/2557
 4. 4เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 228/0 9/12/2557
 5. 5งาน 25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 209/0 9/12/2557

ทั่วไป

 1. 1นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 209/0 12/11/2557
 2. 2พบสื่อ เรื่องเล่าเช้านี้ 237/0 24/10/2557
 3. 3อบรมการนวดไทยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 236/0 21/10/2557
 4. 4ถ่ายทำรายการแรงบันดาลใจ แห่งความหวัง 321/0 3/10/2557
 5. 5"มูซา" เด็กพิการในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 321/0 2/10/2557
 6. 6คลินิคหอยทาก ปูลม รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 278/0 1/10/2557
 7. 7โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน 305/0 29/09/2557
 8. 8ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 419/0 11/09/2557
 9. 9 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 458/0 8/09/2557
 10. 10เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 474/0 8/09/2557
 11. 11“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 400/0 28/08/2557
 12. 12โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 376/0 26/08/2557
 13. 13“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 538/0 7/08/2557
 14. 14อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 451/0 7/08/2557
 15. 15งานเวทีประชาคม 455/0 7/08/2557