ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1เรียนรู้สู่โลกกว้าง อบต.เสาธง จ.นครศรีธรรมราช 20/0 27/11/2557
 2. 2เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 20/0 27/11/2557
 3. 3งาน 25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 17/0 27/11/2557
 4. 4นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 76/0 12/11/2557
 5. 5พบสื่อ เรื่องเล่าเช้านี้ 101/0 24/10/2557

ทั่วไป

 1. 1อบรมการนวดไทยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 120/0 21/10/2557
 2. 2ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำร่างรูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการจัดขึ้น” 214/0 3/10/2557
 3. 3ถ่ายทำรายการแรงบันดาลใจ แห่งความหวัง 192/0 3/10/2557
 4. 4"มูซา" เด็กพิการในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 189/0 2/10/2557
 5. 5คลินิคหอยทาก ปูลม รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 160/0 1/10/2557
 6. 6โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน 184/0 29/09/2557
 7. 7ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 281/0 11/09/2557
 8. 8 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 316/0 8/09/2557
 9. 9เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 328/0 8/09/2557
 10. 10“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 279/0 28/08/2557
 11. 11โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 299/0 26/08/2557
 12. 12“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 433/0 7/08/2557
 13. 13อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 357/0 7/08/2557
 14. 14งานเวทีประชาคม 373/0 7/08/2557
 15. 15อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 376/0 6/08/2557