ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน 7/0 29/09/2557
 2. 2ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 112/0 11/09/2557
 3. 3 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 131/0 8/09/2557
 4. 4เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 118/0 8/09/2557
 5. 5“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 117/0 28/08/2557

ทั่วไป

 1. 1โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 119/0 26/08/2557
 2. 2“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 222/0 7/08/2557
 3. 3อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 203/0 7/08/2557
 4. 4งานเวทีประชาคม 204/0 7/08/2557
 5. 5อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 222/0 6/08/2557
 6. 6มหกรรมอาหารและสุขภาพถีไท ครั้งที่ 1 201/0 6/08/2557
 7. 7สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 164/0 6/08/2557
 8. 8การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) 223/0 22/07/2557
 9. 9โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 301/0 9/07/2557
 10. 10ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 3 (ผู้ใหญ่เดินได้ เด็กก็เดินได้) 302/0 4/07/2557
 11. 11สภาน้ำหวาน รูปแบบสุนทรียสนทนา 281/0 2/07/2557
 12. 12การอบรม หัวข้อ ความเสมอภาคคนพิการ (Disability Equality Training) 244/0 2/07/2557
 13. 13อบรม เรื่อง "การประคบสมุนไพร" 267/0 2/07/2557
 14. 14การอบรมนวดไทย (พื้นฐาน) 308/0 2/07/2557
 15. 15อบรม "หลักสูตรพ่อแม่มือใหม่" ให้กับครอบครัวเด็กพิการ 284/0 2/07/2557