ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1อบรมการนวดไทยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 7/0 21/10/2557
 2. 2ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำร่างรูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการจัดขึ้น” 78/0 3/10/2557
 3. 3ถ่ายทำรายการแรงบันดาลใจ แห่งความหวัง 79/0 3/10/2557
 4. 4"มูซา" เด็กพิการในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 70/0 2/10/2557
 5. 5คลินิคหอยทาก ปูลม รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 59/0 1/10/2557

ทั่วไป

 1. 1โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน 77/0 29/09/2557
 2. 2ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 153/0 11/09/2557
 3. 3 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 185/0 8/09/2557
 4. 4เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 178/0 8/09/2557
 5. 5“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 163/0 28/08/2557
 6. 6โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 172/0 26/08/2557
 7. 7“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 299/0 7/08/2557
 8. 8อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 264/0 7/08/2557
 9. 9งานเวทีประชาคม 268/0 7/08/2557
 10. 10อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 284/0 6/08/2557
 11. 11มหกรรมอาหารและสุขภาพถีไท ครั้งที่ 1 276/0 6/08/2557
 12. 12สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 210/0 6/08/2557
 13. 13การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) 271/0 22/07/2557
 14. 14โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 343/0 9/07/2557
 15. 15ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 3 (ผู้ใหญ่เดินได้ เด็กก็เดินได้) 345/0 4/07/2557