ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 52/0 12/11/2557
 2. 2พบสื่อ เรื่องเล่าเช้านี้ 89/0 24/10/2557
 3. 3อบรมการนวดไทยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 102/0 21/10/2557
 4. 4ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำร่างรูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการจัดขึ้น” 198/0 3/10/2557
 5. 5ถ่ายทำรายการแรงบันดาลใจ แห่งความหวัง 178/0 3/10/2557

ทั่วไป

 1. 1"มูซา" เด็กพิการในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 174/0 2/10/2557
 2. 2คลินิคหอยทาก ปูลม รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 147/0 1/10/2557
 3. 3โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน 172/0 29/09/2557
 4. 4ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 270/0 11/09/2557
 5. 5 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 300/0 8/09/2557
 6. 6เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 316/0 8/09/2557
 7. 7“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 264/0 28/08/2557
 8. 8โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 275/0 26/08/2557
 9. 9“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 417/0 7/08/2557
 10. 10อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 348/0 7/08/2557
 11. 11งานเวทีประชาคม 359/0 7/08/2557
 12. 12อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 365/0 6/08/2557
 13. 13มหกรรมอาหารและสุขภาพถีไท ครั้งที่ 1 363/0 6/08/2557
 14. 14สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 284/0 6/08/2557
 15. 15การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) 336/0 22/07/2557