ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1การประเมินพัฒนาการเด็กหลังการฝึก (Post-Test) ใหม่ล่าสุด 6/0 22/07/2557
 2. 2โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 84/0 9/07/2557
 3. 3ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 3 (ผู้ใหญ่เดินได้ เด็กก็เดินได้) 117/0 4/07/2557
 4. 4สภาน้ำหวาน รูปแบบสุนทรียสนทนา 99/0 2/07/2557
 5. 5การอบรม หัวข้อ ความเสมอภาคคนพิการ (Disability Equality Training) 93/0 2/07/2557

ทั่วไป

 1. 1อบรม เรื่อง "การประคบสมุนไพร" 100/0 2/07/2557
 2. 2การอบรมนวดไทย (พื้นฐาน) 122/0 2/07/2557
 3. 3อบรม "หลักสูตรพ่อแม่มือใหม่" ให้กับครอบครัวเด็กพิการ 98/0 2/07/2557
 4. 4เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ที่อำเภอท่าศาลาฯ 88/0 1/07/2557
 5. 5อบรมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ 145/0 25/06/2557
 6. 6ลงพื้นที่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การนวดไทยสำหรับเด็กพิการ" 183/0 6/06/2557
 7. 7"อบรมหลักสูตรพ่อแม่มือใหม่”รุ่นที่ 1 179/0 6/06/2557
 8. 8กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อผ่อนคลายฯ 207/0 5/06/2557
 9. 9อบรมเสริมทักษะการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 291/0 7/05/2557
 10. 10สถาบันการนวดไทยเพื่อเด็กพิการ 255/0 7/05/2557
 11. 11อบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) จ.นครศรีธรรมราช 409/0 2/04/2557
 12. 12โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) 485/0 2/04/2557
 13. 13กิจกรรมตลาดเดินได้ 291/0 2/04/2557
 14. 14คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก 221/0 2/04/2557
 15. 15งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 299/0 2/04/2557