ข่าว มพก. หน้า 1

ปักหมุด

 1. 1ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำร่างรูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการจัดขึ้น” 291/0 9/12/2557
 2. 2เรียนรู้สู่โลกกว้าง อบต.เสาธง จ.นครศรีธรรมราช 125/0 9/12/2557
 3. 3เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 141/0 9/12/2557
 4. 4งาน 25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 127/0 9/12/2557
 5. 5นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 149/0 12/11/2557

ทั่วไป

 1. 1พบสื่อ เรื่องเล่าเช้านี้ 171/0 24/10/2557
 2. 2อบรมการนวดไทยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 176/0 21/10/2557
 3. 3ถ่ายทำรายการแรงบันดาลใจ แห่งความหวัง 249/0 3/10/2557
 4. 4"มูซา" เด็กพิการในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 249/0 2/10/2557
 5. 5คลินิคหอยทาก ปูลม รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 213/0 1/10/2557
 6. 6โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน 238/0 29/09/2557
 7. 7ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ 351/0 11/09/2557
 8. 8 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดงานทำบุญอาคารเพื่อเด็กพิการ 388/0 8/09/2557
 9. 9เดินรณรงค์ป้องกันความพิการในชุมชนคลองเตย 398/0 8/09/2557
 10. 10“ค่ายครอบครัว : ค่ายสายใยรัก ครอบครัวเด็กพิการ” 344/0 28/08/2557
 11. 11โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรม “การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” 346/0 26/08/2557
 12. 12“การอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)” นับเป็นครั้งที่ 23 ในประเทศไทย 481/0 7/08/2557
 13. 13อบรมการนวดไทย(น้ำมัน+ประคบสมุนไพร) 408/0 7/08/2557
 14. 14งานเวทีประชาคม 406/0 7/08/2557
 15. 15อบรมหลักสูตร "การระดมจิตใจ ( Mind Storming) " 415/0 6/08/2557