มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดส่ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดส่ง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ ทางไปรษณีย์ ให้กับผู้ปกครอง จำนวน 150 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบ 2 ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


ย้อนกลับ