มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คนพิการเฮ! เคาะเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เตรียมเสนอ ครม.ทันที

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติเห็นชอบความพิการเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.)

โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ การเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ จาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้อนุกรรมการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวันนี้ทางอนุกรรมการได้นำข้อสรุปมาเสนอในที่ประชุมใหญ่ระดับชาติทั้งหมด 4 ทางเลือก ในที่สุดที่ประชุม กพช.โดยมีนายจุรินทร์เป็นประธานได้เคาะมติเห็นชอบปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้นายจุรินทร์ ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าในขั้นตอนต่อไปจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)โดยเร็ว โดยคาดการณ์ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้พิการกว่า 2,000,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นปีละ 4,800 ล้านบาท ซึ่งจะมีทางเลือก 2 ทางในการใช้งบประมาณ คือ ทางที่หนึ่งให้ใช้งบกลางของปี 2563 หากไม่ติดเรื่องพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ หรืออีกทางหนึ่งคือการใช้งบประมาณปี 2564

รายงานระบุว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นายจุรินทร์ในฐานะประธานได้รับความชื่นชมจากตัวแทนผู้พิการอย่างมากเนื่องจากใส่ใจในทุกวาระของการประชุมและใช้เวลาลงลึกในรายละเอียดเพื่อ ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและรวดเร็วต่อคนพิการ

ขอบคุณ : http://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020433&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.springnews.co.th/thailand/592139


ย้อนกลับ