มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟู ในรูปแบบออนไลน์ : 11 ต.ค. 64

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่งและท่ายืน” โดย คุณราตรี

เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ศิลปะจากรากไทร” โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)


ย้อนกลับ