ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน

โลโก้ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน

เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/Lp_special/homepage.htm

2/10/2555