Loading Events

ปฏิทินกิจกรรม

ค่ายโดสะโฮ (นครศรีธรรมราช)

  • This event has passed.

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดการอบรม การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)
ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ย้อนกลับ