มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณทันธวัฒน์  ขำละม้าย

คุณทันธวัฒน์  ขำละม้าย และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ